Obec Polánka minimapa Zjednodušená verze

Přehled akcí


Fotografie z přírody

Místo
Balbínova, Klatovy
Datum konání

Vernisáž výstavy fotografií Marie Sikové a Vratislava Baštáře uvede Václav Sika. Marie Siková Marie Siková se narodila v Domažlicích, je absolventkou bakalářského studia na vysoké škole. Systematicky se věnuje fotografii od roku 2011. Po celou dobu se zabývá snímáním přírody, detailů rostlin, ale i krajinou v různých ročních obdobích. Věnuje se také zátiší, kdy se již jedná o aranžovanou a pečlivě připravenou fotografii. Velmi ji fascinuje krajina cudně zahalená mlhou, kdy stromy, keře, suché trávy i domy jsou jen sotva patrné a divák si může motiv sám domyslet. V tvorbě autorky převládá barevná fotografie, ale nevyhýbá se ani fotografii černobílé. Její práce zaujmou diváka svojí čistotou a oproštěností od zbytečného „balastu různých vedlejších doprovodných efektů“. Souběžně s fotografií se zabývá sběratelskou činností, která trvá od roku 2008, kdy se konalo v Domažlicích první sklářské sympozium. Doslova jí učarovala výroba vinutých perlí. Ve sklářské huti u Hluboké nad Vltavou navštívila sklářská sympozia, poprvé zde předvedla svoji sbírku vinutých perlí. Následně poskytla sbírku k nafotografování pro výstavu, která byla pořádána v Městské galerii v Táboře. Kompletní sbírku vystavila v roce 2015 v Muzeu Chodska v Domažlicích. Její sbírka se začala rozrůstat, patří k největším soukromým sbírkám současných vinutých perlí v České republice, čítá několik set kusů. Vratislav Baštář Vratislav Baštář se narodil v Klatovech, kde také vystudoval gymnázium. Mezi léty 1974 a 1979 absolvoval ČVUT v Praze, obor geodezie a kartografie. Po promoci působil v Praze na Geodetickém ústavu. Od roku 1987 žije a pracuje v Domažlicích. Autor se fotografii věnuje vážně od roku 2002. Uspořádal řadu samostatných výstav nejen v Domažlicích a Klatovech, ale také v dalších českých městech. Jeho tvorba plynule přechází z krajinářských motivů do intimnějších záběrů detailů přírody. Obvykle se jedná o listy stromů, různá stébla trav, orobince u vody, ale i rákosí. Nejnovější částí tvorby Vratislava Baštáře je manipulovaná fotografie. Fotografie vycházejí z exponovaných digitálních detailů přírody a rostlin, ale i historických částí měst. Podařilo se mu vybrat zajímavé výseče městské skutečnosti tak, že si jich běžný návštěvník nemá možnost všimnout, neboť je hnán touhou poznávat, ale nemá čas se zastavit a rozhlédnout se. Autor vstupuje do záběrů prostřednictvím počítačových programů. Výsledkem již není klasická fotografie, ale fantaskní svět na hranici surrealismu. Divák je pohlcen zobrazovaným dějem tak, že sám musí motiv dekódovat. Baštářovy práce obsahují pouze základní komponenty výrazu a není v nich už nic, co by ještě mohlo být zjednodušeno prostorově, tvarově, strukturálně i barevně. Jednoduchost a oproštěnost často působí monumentálně. (Václav Sika)

Více

Sborník prací z historie a dějin umění

Místo
Balbínova, Klatovy
Datum konání

Historická společnost Klatovy a město Klatovy vás zvou na představení desátého čísla Sborníku prací z historie a dějin umění spojený s přednáškou zakladatele sborníku Marcela Fišera "František Michl a Sdružení pošumavských výtvarných umělců". Sborník prací z historie a dějin umění 10/2019 J. Eigner, P. Kausek, M. Řezáč, B. Šreinová: Nové eneolitické nálezy na Klatovsku a Domažlicku. J. Hůrková: Archeologické výzkumy dr. Hostaše část 2. Mohyly u osady Andělice. M. Tejček: Spor o vícovskou faru v roce 1377. Neznámá akta pražského arcibiskupského soudu. S. Nauš: Umělecké objednávky Švihovských z Rýzmberka a Černínů z Chudenic jako projev inspirace bavorského (mnichovského) malířství kolem roku 1500. J. Anderle – L. Foster: Pivovar na hradě Rabí ve světle archeologického a stavebně historického průzkumu. P. Rožmberský: Dělení Kousků ze Sobětiček o statek Lhotku. K. Vítovcová: Podmalby na skle ve sbírkách Muzea Šumavy v Sušici, 1. část. D. Franta: „Hrozný sen i krásný“ aneb Zápis snu Josefa Franty Šumavského. J. Lhoták: Jan Scheinost – ve stínu slavnějšího bratra (neúspěšný pokus o zřízení druhé sušické sirkárny v 50. letech 19. století). K. Čížek: Největší příspěvek ke květeně Klatovska z konce 19. století (ONDRÁK 1891). P. Keller: Z dějin Policejní stráže města Kasejovic. M. Mírková – J. Mírka: Aleš Avenarius (1885–1963): Ze starých vzpomínek. Provozním lesním zaměstnancem v Čechách. J. Jirák: Každodennost prvních májových dnů na Klatovsku na konci války (1.–5. květen 1945) K. Řeháček: Zánik patronátních vztahů k církevním objektům na Klatovsku po roce 1945. M. Fišer: Sdružení pošumavských výtvarných umělců (1946-1948). J. Kurcová: Klatovský okrašlovací spolek – historie a současnost. R. Chroustová: Výběrová bibliografie s regionální tématikou za roky 2017–2018.

Více

Setkání s grafoložkou Ivanou Šmucrovou

Místo
Balbínova, Klatovy
Datum konání

Grafologie. Předmětem jejího studia je zkoumání souvislostí mezi naším písemným projevem a psychikou. Osobní konzultace s grafoložkou Ivanou Šmucrovou vám poodhalí, jak tato psychologická metoda funguje, případně budete mít možnost nechat si provést rozbor vlastního písma. Máte-li o individuální konzultaci zájem, můžete se objednat osobně v dětském oddělení, telefonicky 376 347 472, nebo mailem na detske@knih-kt.cz Kdy: 13. prosince 2019 Čas: 10.00–11.30 a 13.00–15.00 Cena: 30 minut/100 Kč

Více

Menu

Obecní úřad Polánka
starosta
Jaroslav Trojánek
mobil: 725 446 415
e-mail: oupolanka@seznam.cz

místostarosta
Václav Holý
e-mail: oupolanka@seznam.cz

účetní
Bc. Lenka Holá
e-mail: oupolanka@seznam.cz

Bankovní spojení

číslo účtu: 2390720247/0100

9. 12. Vratislav

Zítra: Julie

Návštěvnost stránek

061383